http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-1001.jpg
Mikimoto Ginza
Toyo Ito/ Kodansha International
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-1002.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-1003.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-2002.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-1004.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-2001.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-1005.jpg
http://joshualieberman.com/files/gimgs/76_mikimoto-2003.jpg